Digital projektkonferens 23 september 2020

Digital projektkonferens 23 september 2020

Välkommen till Interreg Sverige-Norges projektkonferens om kommunikation och resultatspridning!

Syftet med konferensen är att Interreg Sverige-Norges projekt ska få tankeväckande inspiration om hur man når ut med projektresultat till olika målgrupper.

Målgruppen för konferensen är alla projektmedarbetare.

Datum:              Onsdag 23 september 2020 kl. 09.30-14.30.

Plats:                 Digitalt, Teams-länk skickas ut till deltagarna senast 22 september.

Program:          Se inbjudan.

Anmälan:         Görs på https://response.questback.com/ofk/2vva1keumj senast 21 september.