Rethinking wood

Rethinking wood

Projekten The Bioeconomy Region och Grön Tillväxt Trä har startat bloggen ”Marked For Tre”. Med bloggen önskar de bidra till innovation och bygga kunskap om användning av trä som material i nya produkter, teknik och tjänster. Innovation som bygger på förnybar råvara från skogen!