Kreativ forskningskommunikation om en musikbransch i förändring

Kreativ forskningskommunikation om en musikbransch i förändring

Projektet Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) har tagit ett kreativt grepp på forskningskommunikation och tagit fram webbplatsen forskningommusik.se. Webbplatsen, och tillhörande instagram-konto, syftar till att nå ut med projektets resultat till musikaktörer och individer med intresse av populärmusik och musikbranschen. På sidan kan du ta del av fem populärvetenskapliga artiklar utifrån den forskning som producerats inom projektet.

Musikbranschen både leder och utmanas av digitaliseringen, vilket innebär att musikmarknaden är i kontinuerlig förändring. Branschen är därför i stort behov av att förstå, tolka och möta de förändringar som digitaliseringen innebär. Det ställer krav på ny kunskap, utbildningar i framkant, fortbildning och mötesplatser för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

I MINS har Karlstads universitet, Høgskolen Innlandet och Studiefrämjandet Örebro-Värmland under 2015-2018 därför arbetat aktivt för att möta upp dessa behov genom gränsöverskridande samarbete. Riktade insatser har genomförts för att skapa de bästa förutsättningarna för en en hållbar och konkurrenskraftig musikbransch som bidrar till en ekonomiskt stark region och attraktiv livsmiljö.

Ytterligare resultat från projektet kan du ta del av i MINS slutrapport.

Partnerskapet har beviljats ett nytt projekt, Music Ecosystems Inner Scandinavia, där arbetar fortsätter med att stärka regionens musikliv genom fokus på forskning, utbildning och branschutveckling i Hedmark och Värmland.