Säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden

Säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden

Projektet CriseIT – Implementing Future Crisis Management vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. Projektet syftar till att utveckla digitala verktyg, metoder och utbildningskoncept som gör detta möjligt.

En introduktionsfilm om projektet kan du se här. I Värmlands folkblad kan du också läsa mer om vikten av att öva tillsammans över gränsen i en intervju med John Sören Pettersson som är professor i informatik vid Karlstads universitet.