Samarbete i gränsregioner – nu får alla säga sitt i ett offentligt samråd

Samarbete i gränsregioner – nu får alla säga sitt i ett offentligt samråd

Kommissionen lanserar ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns.

Med anledning av Europeiska samarbetsdagen och 25-årsjubileet för Interreg, de övergripanderamarna för de regionalpolitiska gränsöverskridande samarbetsprogrammen, lanserar kommissionen ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns.

Det finns fortfarande åtskilliga juridiska och administrativa hinder som försvårar samarbetet över gränserna. Därför utnyttjas heller inte hela den ekonomiska potentialen i våra gränsregioner. I detta offentliga samråd kommer kommissionen att inhämta synpunkter från de 185 miljoner invånare som bor i gränsregioner. De ska få yttra sig om vilka hinder de ställs inför i sitt dagliga liv och vad de harför förslag till lösningar.

Läs mer här på kommissonens hemsida