Scandinavian Heartland lyfter landsbygden genom BID-modell

Scandinavian Heartland lyfter landsbygden genom BID-modell

BID, Business Improvement District, är ett internationell beprövad samverkansform där offentlig och privat sektor tillsammans förverkligar idéer som tidigare verkade omöjliga. Fler än 1400 BIDs finns över hela världen men i Skandinavien saknas en modell att arbeta efter. Interreg Sverige-Norge-projektet Scandinavian Heartland har tagit fram en BID-modell anpassad för svenska förhållanden och landsbygdens behov. Nu sprids modellen och det planeras för nästa steg där traditionell platsutveckling i mindre och större orter utökas med tematiska BIDs kring turism och näringsliv. Läs mer om den utvecklade BID-modellen i Dagens Industris bilaga här. Ytterligare information om det svensk-norska samarbetet i Scandinavian Heartland hittar du på projektets hemsida.

Bilden visar BID i praktiken – fasadkonst i Torsby 2017. Samfinansierat av fastighetsägare och Torsby kommun. Foto: Maria Ivansson