Skog och klimat lockar ungdomar i Gränslandet

Skog och klimat lockar ungdomar i Gränslandet

Variation och frihet i skogen

Skogsnäringen är en mansdominerad bransch, normer och värderingar behöver belysas för att kunna locka fler kvinnor och män. Speciella skogsdagar, läger och skogsweekends är därför framtagna i projektet Skogsjobb i Gränsland för att attrahera fler målgrupper som skolungdomar, tjejer och kvinnor. Dessa genomförs i samarbete med Södra Vikens skogsbruksskola, Älvdalens utbildningscentrum, Skogen i skolan samt Gammelkroppa skogsskola. Eftersom det ofta saknas en helhetsbild av skogens alla värden kommer projektet att lyfta den stora variationen av yrken, friheten och möjligheterna till ett meningsfullt arbete. När det gäller barn och ungdomar är de ofta intresserade och pålästa om klimatförändringar men kanske inte har kunskapen om hur skogsbruket medverkar och hur skogen sköts både för miljö- och produktionsvärden.

”Vi tror det är viktigt att koppla både Agenda 2030 som klimatfrågorna till skogsnäringen för att locka ungdomar till skogen,” säger Linda Jakobsson som är projektledare i Skogsjobb i Gränsland

Gränsregionen präglas av ett aktivt skogsbruk som är i behov av kompetent arbetskraft. Det kräver erfarenhetsutbyte mellan utbildningsinstitutioner och branschen inom skoglig sektor. Målen inom projekt Skogsjobb i Gränsland är bland annat att göra det möjligt för företag och människor att verka över gränsen. Det ska bidra till att fler söker in till skogliga utbildningar och att fler söker sig till jobb i skoglig sektor.

Här kan du läsa mer om projekt Skogsjobb i Gränsland.