Odla till havs, går det?

Odla till havs, går det?

Marin kolonilott

Projektet Marint gränsforum Skagerrak har anlagt Sveriges första marina kolonilott. En marin kolonilott är en odlingsplattform i havet där man odlar och förvarar råvaror. Den är småskalig för hushållsbehov och kan jämföras med att ha ett växthus eller en kryddträdgård i havet. Syftet är att visa upp potentialen med denna typ av anläggning, hur den kan användas som visningsplattform för undervisning, inom kunskapsturism och potentiellt även för livsmedelsförvaring och produktion.

Två gränsregionala företagarnätverk har bildats för ostron- respektive algföretag. Här får företagen ta del av aktuell forskning, workshops inom marknadsföring och produktutveckling och man samverkar kring gemensamma frågeställningar, problematik och utmaningar som branscherna står inför.

Följ deras spännande arbete på Facebook!