Skogsbruket lär av varandra

Skogsbruket lär av varandra

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Vad händer med skogsbruket i ett varmare och blötare klimat? När vintrarna inte längre är lika förutsägbara samtidigt som efterfrågan på virkesråvara och skogsprodukter väntas öka? Hur löser vi den ekvationen utan att samtidigt öka mängden körskador i skogen?

Utmaningen är densamma på svensk respektive norsk sida. Lösningar, kunskap och erfarenheter finns, samsyn om problematiken likaså. Men det råder en ojämlikhet inom branschen när det kommer till möjligheten att ta del av och tillämpa befintlig kunskap. Stora resursstarka organisationer har andra förutsättningar än mindre aktörer, men väl ute i skogen behöver alla dra åt samma håll för att nå de övergripande målen – att undvika körskador trots ett varmare klimat.

Under september månad arrangerar projektet därför fyra separata skogsdagar för yrkesaktiva inom skogsbruket – planerare, virkesköpare, skogsmaskinförare. Helt enkelt för att det är den kedjan som skapar resultatet i skogen – oavsett om det är till det bättre eller det sämre.

Syftet är att byta erfarenheter och lära av varandra i Norge respektive i Sverige. Utmaningen är som sagt densamma i bägge länderna.

Utbildningsdagar och länk till inbjudan:
Hegra: 2 september
Grong: 7 september
Sollefteå: 16 september
Svenstavik: 21 september

Anmälan sker till tobias.eliasson@skogsstyrelsen.se