Let it snow, let it snow, let it snow…

Let it snow, let it snow, let it snow…

”Let it snow” är kanske en melodi som många aktörer inom snöbranschen nynnar inför varje vinter. Men vad gör man när vintrarna blir kortare och kortare? Interregprojektet SNÖRIK har intresserat sig för frågan och genom innovation och behovsstyrd snöforskning kommit fram till flera resultat som gynnat aktörerna. Bland annat har man deltagit i utveckling och testning av en ny duk och täckning av flis för snölagring. Man har även studerat den beprövade metoden med snöskärmar för att hitta den mest effektiva lösningen.

Projektets bidrag till ny kunskap tillsammans med ett nystartat nordiskt nätverkskluster inom snö skapar goda förutsättningar för ökad medvetenhet kring klimat och miljö, energieffektivitet och förbättrad kvalitet på produkter/tjänster.

Läs mer om alla resultaten i SNÖRIK:s slutrapport.