SMICE – Resan mot en mer cirkulär framtid

SMICE – Resan mot en mer cirkulär framtid

SMICE har stöttat framväxten av cirkulär ekonomi i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag sedan 2017.

Nu, med några månader kvar att arbeta, har projektet börjat sammanfatta vad som gjorts och vilka effekter de ser. Till exempel svensk-norska samarbeten som lett till minskat avfall och effektivare användning av material och stöttat entreprenörer till att utveckla nya gröna affärsidéer.

Välkommen att titta på filmen om SMICE du också!