Dokumentation från kommunikationskonferens 23 september 2020

Dokumentation från kommunikationskonferens 23 september 2020

Den 23 september 2020 hölls en digital konferens om kommunikation och resultatspridning. Syftet med konferensen var att Interreg Sverige-Norges projekt skulle få tankeväckande inspiration om hur man når ut med projektresultat till olika målgrupper.

Material från konferensen

Ida Sernebergs powerpoint-presentation kan du ta del av här.

Inspelning från konferensen som innehåller Idas föreläsningar kan du titta på här. Ange lösenord 1F7#J8=N

Frågor och svar

Nedan finns svar på frågor från chatten som inte hann besvaras live under konferensen. Det finns också med länkar och inspiration som olika projekt tipsade om.

Har ni några tips på lyckade projektavslutningar? Konferenser, filmer, digitalt eller print?

Under aktuellt på www.interreg-sverige-norge-com finns mycket intressanta nyheter om projekt. Till exempel om en antologi från Ingoskog som samlar lärdomar från projektet, inspiration från SMICE digitala slutkonferens, avslutningsfilm från projektet Vältel om hur de utvecklar sjukvården och mycket mer! Tryck på ”se alla nyheter” för att få upp alla artiklar.

På programmets webb finns också inlägg om goda exempel kring slutrapporter, till exempel en film från Fokus fred som är populärversionen av projektets slutrapport.

Projekten Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte och Urban Platsinnovation tipsade om filmer som presenterar deras respektive projekt.

Projektet Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) tipsade om deras lyckade slutkonferens som finns på Youtube. Projektet har även tagit hjälp av studenter för att dokumentera projektaktiviteter som de varit med.

Tips på hur man kan digitalisera kommunikation i corona-tider?

Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte arbetar med att fånga upp relevanta aktiviteter som även andra aktörer genomför och sprida dessa i olika kanaler, som når både projektets målgrupp och andra, trots att man inte kan mötas över gränsen. Exempel på det finns här och här.

Är sponsrade inlägg på Facebook en stödberättigande kostnad?

Ja, under förutsättning att det framgår i det sponsrade inlägget att ert projekt får stöd av Interreg Sverige-Norge. Detta kan till exempel synliggöras på följande sätt:

  • Om det gäller filmer ska Interreg Sverige-Norges logga vara med.
  • Om det gäller bilder ska Interreg Sverige-Norges logga vara med.
  • Om inlägget bara innehåller text, skriv att det är ett projekt inom Interreg Sverige-Norge i texten.

Läs mer om kommunikation på programmets webb och ta gärna kontakt med sekretariatet om du har några funderingar.