SNÖRIK – Snöforskning och innovation över riksgränsen

SNÖRIK – Snöforskning och innovation över riksgränsen

Projektet SNÖRIK jobbar med att utveckla och sprida kunskap om snö och att hitta nya innovationer för att snösäkra skidanläggningar och skidspår.

I regionerna Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Trøndelag finns en stark skidkultur, det arrangeras många internationella skidevenemang och den skidrelaterade besöksnäringen är betydelsefull. För att bevara och utveckla detta behövs snö av bra kvalitet. De pågående klimatförändringarna gör att regionen tappar en till två dagar med snö per år och att tillgången på snö även blir allt mer oberäknelig under säsongen.

Snölagring över sommaren är en metod som blivit vanligare för att säkra snö till nästa säsong. Projektet har tagit fram ett verktyg som räknar ut hur man lagrar snö på bästa och billigaste sätt utifrån de lokala förutsättningarna på en anläggning. Dessutom jobbar projektet för att utveckla nya täckmaterial för snölagring.

Snöstaket designade av SNÖRIK installeras för att säkra snötillgången längs tävlingsspåret för Storlirennet mellan Storlien och Meråker. Foto: Sondre Bergtun Auganæs

På väg mot ett snöinstitut

Kyla, staket och valla, snö används till alla… Utöver snölagring för skidsport har även projektet jobbat med att utveckla snölagring som kylmetod, vilket bland annat Sundsvalls sjukhus använder sig av. Anläggningen i Sundsvall har analyserats med det ekonomiska verktyget som projektet tagit fram.

Att använda snöstaket för att hindra vägar från att driva igen är en välkänd teknik inom väg- och järnvägsbranschen. Projektet har vidareutvecklat detta och genom tester i vindtunnel och i fält designat ett snöstaket som är optimalt för att samla snö för skidanläggningar.

För att snösäkra skidtävlingen Storlienrennet har SNÖRIK:s snöstaket installerats längs med tävlingsspåret. 

Projektet jobbar även för att stärka innovationsmiljön runt snö i regionen. En del i det arbetet är att utveckla testbäddar för snö. Tillsammans med skidtunneln Mid Sweden 365 i Gällö har SNÖRIK utvecklat tunneln för glidtester på snö. Norska skidförbundets vallateam använde tunneln för tester under hösten 2019.

För att utveckla kunskapen om snö ytterligare arbetar projektet för ett nordiskt nätverksbaserat snöinstitut tillsammans med andra forskningsmiljöer som forskar på snö.

Projektägare är Peak Region AB och Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Interreg firar 30 år vilket vi uppmärksammar i en artikelserie.  Projektet SNÖRIK hör till temat ett grönt och klimatsmart Europa.