Stor redningsøvelse på E14 i Meråker: «Nødnett – Rakel»

Stor redningsøvelse på E14 i Meråker: «Nødnett – Rakel»

Interregprosjektet GSS2 Grenseløst samarbeid for sikkerhet 2 deltok i en stor redningsøvelse der sammenkoblingen av nødkommunikasjonsnettverk var i fokus. LRS øvingsforum Nord-Trøndelag politidistrikt gjennomførte øvelsen i samarbeid med Länsstyrelsen i Jämtland og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag. GSS2 bidro med registrering og analyse av kommunikasjonsmønsteret mellom deltagerne i øvelsen.

Dagen derpå orienterte Erik Borglund, Mittuniversitetet og Knut Ekker, Nord universitet ca. 40 deltagere fra Direktoratet for nødkommunikasjon, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), representanter fra politi, brann og helse/AMK både i Norge og Sverige om arbeidet med dokumentasjonen av øvingen.

Les mer: http://netgss.org/index.php/ovning/