Green Drive Region vet det aller meste om fossilfri transport i Indre Skandinavia.

Green Drive Region vet det aller meste om fossilfri transport i Indre Skandinavia.

Siden 2015 har Green Drive Region jobbet for å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitrafikken i Hedmark, Akershus, Värmland, Dalarna og Gävleborg. Nå tilbyr prosjektet kunnskap og kompetanse til kommunene på begge sider av grensen. Med skreddersydde workshops, informasjonsdager eller andre tilpassede informasjonstiltak er målet å gi beslutningsstøtte når kommunene skal etablere ladepunkter, fornye bilparken eller samarbeide med næringsaktører på transportfeltet.

Green Drive Region tilbyr oppdatert kunnskap om blant annet ladeinfrastruktur for elbiler, hydrogen og biodrivstoff.

Vil du ha besøk av Green Drive Region? Les mer her.

Hela artikeln kan du läsa på Interreg.no

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region

.