Styrkommittémöte Inre Skandinavien den 3-4 november

Styrkommittémöte Inre Skandinavien den 3-4 november

Den 3 – 4 november 2021 har styrkommittén för delområde Inre Skandinavien möte.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.