Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 16-17 november 2021

Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 16-17 november 2021

Den 16-17 november 2021 har styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete möte i Sarpsborg.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.