Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 24-25 april i Halden

Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 24-25 april i Halden

Ledamöterna i styr kommittén för delområde Gränslöst samarbete hälsas välkomna till Fredriksten Hotell i Halden

Mötet börjar den 24 april kl. 15.30

Vi har ett kort förmöte och får en projektpresentation från projekt Scandinavian Science Cluster

Sedan äter vi middag tillsammans

Den 25 april har vi ordinarie Styrkommittémöte mellan kl. 09-12.00

Inbjudan, dagordning och övrigt program har sänts ut till ledamöterna.