Styringskomitémøte Nordens grønne belte 2. – 3. mai i Sundsvall

Styringskomitémøte Nordens grønne belte 2. – 3. mai i Sundsvall

2. – 3. mai har styringskomitéen for Nordens grønne belte møte i Sundsvall.

Tid: Møtestart kl. 14 den 2. mai, avslutter med lunsj kl 13. den 3. mai.

Sted: First Hotel Strand, Sundsvall.

 

Styringskomitéen består av representanter for det regionale nivået i delområet. Styringskomitéens hovedoppgave er å prioritere prosjekt samt å vurdere prosjektene opp mot programmets mål og prioriteringer.

Invitasjon og program for møtet er sendt til styringskomitémedlemmene.