Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 24 november 2020

Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 24 november 2020

Den 24 november 2020 har styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete digitalt möte.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.