Styrkommittémöte Inre Skandinavien 19 november 2020

Styrkommittémöte Inre Skandinavien 19 november 2020

Den 19 november 2020 har styrkommittén för delområde Inre Skandinavien digitalt möte.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.