Styrkommittémöte Gränslöst samarbete 4 maj

Styrkommittémöte Gränslöst samarbete 4 maj

Den 24 november 2020 har styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete digitalt möte.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.
Välkommen!