Styrkommittémöte Inre Skandinavia 4 juni

Styrkommittémöte Inre Skandinavia 4 juni

Den 4 juni 2021 har styrkommittén för delområde Inre Skandinavia digitalt möte.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.
Välkommen!