Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 6-7 maj 2019 i Strömstad

Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 6-7 maj 2019 i Strömstad

Den 6-7 maj 2019 har styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete möte i Strömstad.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.