Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 2-3 maj 2019 i Östersund

Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 2-3 maj 2019 i Östersund

Den 2-3 maj 2019 har styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte möte i Östersund.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.