Styrkommittémöte Inre Skandinavien 14-15 november 2018 i Sälen

Styrkommittémöte Inre Skandinavien 14-15 november 2018 i Sälen

Den 14-15 november 2018 har styrkommittén för delområde Inre Skandinavien möte i Sälen.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.