Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 28-29 november i Strömstad

Styrkommittémöte Gränslöst Samarbete 28-29 november i Strömstad

Den 28-29 november 2018 har styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete möte i Strömstad.

Mötet är från 12.30 den 28:e till och med lunch den 29:e.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.