Styrkommittémöte Inre Skandinavien 8-9 maj i Kongsvinger

Styrkommittémöte Inre Skandinavien 8-9 maj i Kongsvinger

Den 8-9 maj har styrkommittén för delområde Inre Skandinavien möte på Kongsvinger festning.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.