Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 13-14 november 2019 i Stiklestad

Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 13-14 november 2019 i Stiklestad

Den 13-14 november 2019 har styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte möte i Stiklestad.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.