Styrkommittémöte Inre Skandinavien 20-21 november 2019 i Karlstad

Styrkommittémöte Inre Skandinavien 20-21 november 2019 i Karlstad

Den 20-21 november 2019 har styrkommittén för delområde Inre Skandinavien möte i Karlstad.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.