Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 21-22 november 2018 i Trondheim

Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 21-22 november 2018 i Trondheim

Den 21-22 november 2018 har styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte möte i Trondheim.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.