Möte för övervakningskommittén 27 november 2018 på Arlanda

Möte för övervakningskommittén 27 november 2018 på Arlanda

Den 27 november 2018 har övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge möte på Arlanda.

Övervakningskommittén ska tillsammans med förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av programmet.

Övervakningskommittén prioriterar urval av projekt bland de projekt som ska genomföras över programmets delområdesgränser. Även när anspråk överstiger budget för ett insatsområde prioriteras projekt av övervakningskommittén.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.