Telling av elgmøkk gir bedre forvaltning

Telling av elgmøkk gir bedre forvaltning

Interreg-prosjektet Grensevilt har gjennomført den største tellingen av elgmøkk noensinne på hele 3 millioner dekar på begge sider av grensen. Forskerne i prosjektet vil se på hvordan elgtettheten varierer mellom sommer og vinter og hvordan elgstammen påvirkes av jakt og rovdyr. Det gir en bedre grenseoverskridende og konfliktreduserende forvaltning av elg, ulv og jerv.

Ved en kombinasjon av og økt dialog på tvers av riksgrensen vil prosjektet stimulere til bærekraftig bruk av skogens ressurser som tar hensyn til de ulike interessene innenfor Indre Skandinavias natur- og kulturarv.

– Dette er viktig kunnskap for alle som jobber med elgforvaltning, sier forsker Barbara Zimmermann i et intervju med NRK.

Mere lesing om tellingen av elgmøkk og Grensevilt-prosjektet finnes også i denne artikkel fra NRK Innlandet.