Tillgängligt stöd i programmet

Tillgängligt stöd i programmet

Under maj 2019 kommer beslut fattas för nio projekt som sökte stöd i utlysningen som stängde i februari 2019. Om dessa anspråk räknas med ser tillgänglig budget i respektive insatsområde på svensk sida ut som nedan. Observera att avslag och återflöden från avslutade projekt kan förstärka olika insatsområden ytterligare. Det nedan är en prognos.

  • Innovativa miljöer: 1 935 543 EUR.
  • Små- och medelstora företag: 90 712 EUR.
  • Natur- och kulturarv: 9 354 EUR.
  • Hållbara transport: 1 033 225 EUR.
  • Sysselsättning: 2 158 220 EUR.

 

På norsk sida är budgeten fördelad per delområde, och om alla aktuella projekt beviljas stöd ser det ut enligt nedan:

  • Nordens Gröna Bälte: ca 7 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Inre Skandinavien: ca 7 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Gränslöst Samarbete: inga tillgängliga medel.

Om inte alla projekt beviljas av styrkommittéerna respektive övervakningskommittén kommer det finnas mer medel tillgängliga på både svensk och norsk sida. Vi kommer att gå ut med uppdaterad information om tillgängliga medel när beslutsomgången är avslutad i maj.

När kan vi ansöka om projekt? 

Nästa utlysning i programmet är den 15 augusti-15 september 2019. Förstudier kan ansökas löpande. Läs mer i projekthandboken och ta gärna kontakt med oss i sekretariatet i god tid innan ni skickar in en ansökan.

Hur lång kan projekttiden vara? 

Sista slutdatum för ett projekt är den 30 september 2022. Du kan alltså söka ett treårigt projekt i höstens utlysning. En förstudie kan pågå max. 12 månader.

Vad händer om fler projekt söker stöd och det inte finns tillräckligt för alla?

Då kommer programmets övervakningskommitté att prioritera vilka projekt som ska få stöd. Övervakningskommittén består av medlemmar från hela programgeografin.