Dags för Regiostars 2019 – skicka in ditt projekt

Dags för Regiostars 2019 – skicka in ditt projekt

Varje år belönar Europeiska kommissionen sådana EU-finansierade projekt, som uppvisar förträfflighet och nya sätt att jobba med regional utveckling. Med målet att inspirera andra regioner och projektledare runtom i Europa sätts deltagande projekt i strålkastarljuset i kommunikationsaktiviteter på EU-nivå.

Tematiskt fokus

REGIOSTARS tilldelas projekt i fem temakategorier (smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla, stadsutveckling och ett ämne för året).

För 2019 är REGIOSTARS inriktat på fem områden som är centrala för EU:s framtida regionalpolitik:
•Främja digital omvandling.
•Knyta samman det gröna, blå och grå.
•Bekämpa ojämlikheter och fattigdom.
•Bygga upp klimattåliga städer.
•Modernisera hälso- och sjukvårdstjänster.

Akademiker på hög nivå kommer att bedöma de inlämnade projektansökningarna och utse vinnarna.

Dessutom kommer allmänheten att utse sin egen vinnare genom en offentlig omröstning på nätet och tilldela priset Allmänhetens val till ett av projekten.

Fler uppgifter om priskategorierna finns i guiden för ansökande.

Hur ansöker man?

I guiden för ansökande får du all information du behöver för att göra ditt projekt till vinnare. Utöver en detaljerad beskrivning av detta års priskategorier, behörighet att delta och priskriterierna, innehåller denna guide en praktisk handbok som vägleder dig genom processen.

Plattformen för ansökningar på nätet är öppen från den 19 februari till den 9 maj 2019.

Vinnarna i de fem kategorierna och vinnaren av allmänhetens val får ta emot sina välförtjänta priser vid den festliga REGIOSTARS-ceremonin, som äger rum i Bryssel i oktober 2019.