Tillgängligt stöd och projekttid

Tillgängligt stöd och projekttid

Interreg Sverige-Norges åttonde utlysning har precis avslutats och totalt nio nya projekt beviljades stöd. Se bilden nedan för beviljat och tillgängligt stöd på svensk sida, efter att alla projekt i utlysning åtta har behandlats.

Tillgängligt stöd på svensk sida per insatsområde är alltså följande:

  • Innovativa miljöer 216 386 EUR
  • Små och medelstora företag 1 911 059 EUR
  • Natur och kulturarv 253 422 EUR
  • Hållbara transporter 2 995 248 EUR
  • Sysselsättning 2 956 965 EUR

Övervakningskommittén för programmet har beslutat att ansöka till EU-kommissionen om att flytta 2 000 000 EUR från insatsområde hållbara transporter till insatsområde innovativa miljöer. Om omfördelningen av medel godkänns innebär det att det kommer finnas 2 216 386 EUR i tillgängligt stöd inom innovativa miljöer, och 995 248 EUR i hållbara transporter. Beslut från kommissionen om omfördelningen godkänns väntas i mars-april 2018.

Programmets nästa utlysning för huvudprojekt är 15 januari-15 februari 2019. Med bakgrund i ovan beskrivna ansökan om omfördelning kan sökande, på egen risk, ansöka om högre belopp än faktiskt tillgängligt stöd (216 386 EUR) i insatsområde innovativa miljöer, upp till preliminärt tillgängliga 2 216 386 EUR.

Då beslut om omfördelning väntas i mars-april 2019 kommer det således vara klart innan beslut om projekt fattas i maj 2019.

Hur lång kan projekttiden vara? 

Huvudprojekt kan pågå som längst 3 år. Nästa utlysning är den 15 januari-15 februari 2019. Projektet ska då starta under våren 2019 och kan högst pågå i 36 månader.

Sista slutdatum för enskilda projekt är den 30 september 2022. Du kan alltså söka treårigt projekt i utlysningarna under 2019, förutsatt det finns medel kvar.

Hur ser det ut på norsk sida?

På norsk sida är det en budget per delområde, varför du behöver kontakta respektive norskt sekretariat om tillgängligt stöd. Informationen om tillgängligt stöd ovan gäller endast svensk sida.

Vad händer om fler projekt söker stöd och det inte finns tillräckligt för alla?

Då kommer programmets övervakningskommitté att prioritera vilka projekt som ska få stöd. Övervakningskommittén består av medlemmar från hela programgeografin.