5,9 miljoner euro till svensk-norska utvecklingsprojekt

5,9 miljoner euro till svensk-norska utvecklingsprojekt

Styrkommittéerna för Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete samt övervakningskommittén i Interreg Sverige-Norge har beviljat ca 5,9 miljoner euro som går till utvecklingsprojekt i gränsregionerna i Västra Götaland, Østfold, Akershus, Värmland, Dalarna, Hedmark, Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

Pengarna utgörs av ca 3,8 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och drygt 2 miljoner euro från norska statliga IR-midler.

 

CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management Training             

Delområde: Inre Skandinavien

Projektet ska bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisberedskapsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i Hedmark och Värmland.

Projektägare Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet. Den totala budgeten är 1 169 951 EUR, varav 319 460 EUR är EU-stöd och 168 905 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Monika Magnusson och Bjørn Tallak Bakken.

E-post: monika.magnusson@kau.seBjorn.bakken@inn.no

Telefon: +46 54 700 21 70, +47 62 43 04 76

Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism

Delområde: Delområdesöverskridande

Projektet fokuserar på ledbaserad turism och evenemangsturism. Besöksnäringen och regionen ska stärkas genom affärsdrivande insatser och kompetenshöjande åtgärder.

Projektägare är Visit Värmland och Akerhus reiselivsråd. Den totala budgeten är 1 754 095 EUR, varav 445 301 EUR är EU-stöd och 250 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Andreas Norum och Knut Aandal.

E-post: andreas.norum@visitvarmland.seKnut@akershus.com

Telefon: +46 54 776 60 06, +47 90 77 27 15

Welcome!

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Projektet syftar till ökad lönsamhet och helårsfokus för besöksnäringen i Trøndelag och Jämtland Härjedalen genom proaktivt arbete med den ”internationella treenigheten” transport, säljare/köpare samt media.

Projektägare är Jämtland Härjedalen Turism och Trøndelag Reiseliv. Den totala budgeten är 1 097 497 EUR, varav 323 972 EUR är EU-stöd och 174 523 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Karin Gydemo Grahnlöf och Line Samuelsson.

E-post: karin.g.grahnlof@jht.se, line@trondelag.com

Telefon: +46 70 605 37 67, +47 92 24 69 56

Marint Gränsforum Skagerrak

Delområde: Gränslöst Samarbete

Projektet ska skapa bättre möjligheter för nya näringar inom de marina näringarna, testa nya metoder för icke-traditionellt fiske, utveckla nätverksgrupper inom företagen och samla beslutsfattare för att skapa underlag för gränsöverskridande beslut.

Projektägare Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune. Den totala budgeten är 2 141 979 EUR, varav 696 051 EUR är EU-stöd och 375 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Elsie Hellström och Bjørn Horten.

E-post: elsie.hellstrom@svinesundskommitten.combjornho@ostfoldfk.no

Telefon: +46 70 648 60 79, +47 90 59 94 96

Bistånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

Delområde: Delområdesöverskridande

Projektet ska undersöka olika biraser, varav en är den hotade arten nordiskt bi, för att kunna bygga en framtida bihållning i ett föränderligt klimat. Man ska även informera och utbilda kring den viktiga funktion bin har i naturen.

Projektägare är Stiftelsen Nordens Ark och Norges Birøkterlag. Den totala budgeten är 773 957 EUR, varav 234 952 EUR är EU-stöd och 129 125 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Mats Niklasson och Trond Gjessing.

E-post: mats.niklasson@nordensark.setrond.gjessing@norbi.no

Telefon: +46 73 274 75 30, +47 94 78 57 74

Pilgrim utan gränser

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Projektet ska binda ihop St Olavsleden mellan Selånger och Trondheim tematiskt med utgångspunkt i kulturarvet kring St Olav.

Projektägare är Selångers församling och Regionalt Pilgrimssenter Stiklestad. Den totala budgeten är 1 830 124 EUR, varav 397 398 EUR är EU-stöd och 215 101 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Bror Holm och Heidi Carine Brimi.

E-post: bror.holm@svenskakyrkan.seheidi.brimi@stolavsleden.com

Telefon: +46 70 341 28 92, +47 93 21 77 39

Fossilfri gränsregion 2030

Delområde: Gränslöst Samarbete

Projektet ska fortsätta arbetet med att få kommuner att engagera sig i målet med fossilfritt 2030. Få med fler kommuner, men också att arbeta för fler fossilfria arbetsmaskiner och fler elcyklar.

Projektägare är Fyrbodals kommunalförbund och Østfold fylkeskommune. Den totala budgeten är 1 830 124 EUR, varav 397 398 EUR är EU-stöd och 215 101 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Karin Stenlund och Guri Bugge.

E-post: karin.stenlund@fyrbodal.segurib@ostfoldfk.no

Telefon: +46 522 440 868, +47 47 90 69 12

BioSirk

Delområde: Inre Skandinavien

BioSirk ska stärka gränsregionens kunskap och kompetens genom kontakt mellan forskning, utbildning och näringsliv inom de tematiska områdena 1) trä för och i konstruktioner, produkter och tjänster; 2) förpackningsutveckling och 3) livscykeloptimerade processer för värdeskapande med trämaterial.

Projektägare är Karlstads Universitet och OsloMet. Den totala budgeten är 1 381 942 EUR, varav 440 971 EUR är EU-stöd och 200 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Carina Rehnström och Jon Samseth.

E-post: carina.rehnstrom@kau.sejsamseth@oslomet.no

Telefon: +46 54 700 15 78, +47 99 61 86 08

Få alle med

Delområde: Gränslöst samarbete

Projektet ska ge elever möjlighet att utveckla och beskriva sina kunskaper som inte traditionellt finns på skolschemat. Syftet är att ge elever som är på väg ut från skolan ett starkare självförtroende och en vilja att avsluta skolan.

Projektägare är Innovatum Science Center och Inspiria Science Senter. Den totala budgeten är

1 283 238 EUR, varav 417 275 EUR är EU-stöd och 224 344 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Carolina Barros och Geir Endregard.

E-post: carolina.barros@innovatum.seGeir.Endregard@inspiria.no

Telefon: +46 520 28 94 05,  +47 95 84 62 20