Unionsleden ger möjlighet till cykelturer i historisk miljö

Unionsleden ger möjlighet till cykelturer i historisk miljö

Att cykelturism blir allt populärare har Interregprojektet Unionsleden tagit fasta på. De jobbar med en cykelled som går genom ett vackert kulturlandskap i Värmland och Østfold. Leden är tänkt att passa alla, oavsett ålder och kondition.

I höst kommer det att arrangeras aktivitetsdagar i Østfold för att få fler att upptäcka cykelleden. Läs mer om detta och om projektet på Interreg.no