Ökad användning av medicinautomater i Karlstad

Ökad användning av medicinautomater i Karlstad

Fler invånare i Karlstad kommer erbjudas digitala medicinautomater för att hålla reda på deras dagliga medicinanvändning. Utprovning av medicinautomaterna har varit en del i projektet SOL – Support quality of life.

Huvudprojektledaren Marit Heiberg, Kunnskapsbyen Lillestrøm, är mycket nöjd över att SOL har bidragit till satsningen på teknologi i kommunerna.

– Bruk av medisindispensere er et av de mest vellykkede tilbudene innen velferdsteknologi, som SOL-prosjektet har tatt i bruk. Dette sikrer at folk får medisinen til riktig tid og i rett dose. For enkelte pasientgrupper er det avgjørende viktig å ta medisinen til samme tid hver dag, säger hon.

Läs och lyssna mer om SOL:s arbete med medicinautomaterna här.