Uppdaterad personalkostnadssammanställning

Uppdaterad personalkostnadssammanställning

Nu finns en ny version av personalkostnadssammanställningen. Ladda ner den direkt här eller under fliken Ansöka/Blanketter & mallar.