Hva er The Bioeconomy Region?

Hva er The Bioeconomy Region?

Övergången från en fossil till en biobaserad ekonomi ger vinster för klimatet och tillväxten. I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. Men även att vidareutveckla träteknik för byggindustrin, digitalisera avverkning och transporter, förfina sågverksteknik osv. Välkommen till The Bioeconomy Region!

https://www.facebook.com/bioeconomyregion/videos/1954949541229565/