Uppdaterad svensk budgetmall

Uppdaterad svensk budgetmall

Det finns en uppdaterad budgetmall för svensk sida. Den finns att ladda ner under fliken Ansöka/Blanketter & mallar.

Mallen har bl.a. förenklats vad det gäller personalkostnader.