Upphandling av resultatutvärdering

Upphandling av resultatutvärdering

Länsstyrelsen Jämtlands län, i egenskap av förvaltande myndighet för Interreg Sverige-Norge, har en aktuell upphandling ute.

Upphandlingen gäller resultatutvärdering, att undersöka om projekten bidrar till programmets mål. Resultatutvärderingen ska visa på till vilken nivå programlogiken har fungerat och vilka åtgärder som rekommenderas för de som inte fungerat fullt ut.

Uppdraget ska inledas i september 2018 och utföras under tiden fram till och med april 2022. Sista anbudsdag är 28 augusti 2018.

Upphandlingen är annonserad här.