Nyfiken på Interreg Sverige-Norge?

Nyfiken på Interreg Sverige-Norge?

Den årliga sammanfattningen om hur det svensk-norska samarbetet fortskrider är nu tillgänglig! Ta del av läget i programmet och gränsöverskridande projekt inom bland annat marina livsmedel, filmexport och välfärdsteknologi inom vård och omsorg här.

Sammanfattningen är en del av Interreg Sverige-Norges årliga rapport till EU-kommissionen om hur genomförandet av programmet går.