Välkommen att delta i arbetet med att ta fram ett nytt samarbetsprogram för Interreg Sverige-Norge, 2021-2027

Välkommen att delta i arbetet med att ta fram ett nytt samarbetsprogram för Interreg Sverige-Norge, 2021-2027

Dagen inleds med ett informationsmöte, därefter följer fyra webbinarier:
• Prioritering: Ett smartare Europa
• Prioritering: Ett grönare, koldioxidfritt Europa
• Prioritering: Ett mer socialt Europa
• Prioritering: Ett Europa som står närmare medborgarna
Du kan delta på alla webbinarier eller bara på de som är relevanta för just dig.

Under slutet av vecka 50 kommer beskrivningar av programarbetets prioriteringar att publiceras på Region Värmlands webbplats:
https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/eu-program-2021-2027/interreg-sverige-norge/

För anmälan eller frågor kontakta
johan.lundgren@regionvarmland.se.

PROGRAM

Informationsmöte den 15 december 2020
09.00: Interreg Sverige-Norge: En översikt
Programkoordinator Camilla Tellås, Region Värmland
09.15 Praktiska förutsättningar och administrativt ramverk
Programchef Annica Westerlund, Länsstyrelsen i Jämtlands län
09.20 Information från Näringsdepartementet och Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kansliråd Carl-Johan Klint, Näringsdepartementet
Spesialrådgiver Jan Edøy, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.30 Vilket material ligger till grund för programskrivningsprocessen?
Seniorrådgiver Bjørn-Terje Andersen, Innlandet fylke
09.40 Hur ska EU:s Gröna Giv genomsyra programmets alla delar?
Avdelningschef Annika Wäppling Korzinek, Avdelningen för politisk och ekonomisk
rapportering, EU-kommissionens representation i Sverige

09.55 Paus

Webbinarier
10.00 -10.45 Prioritering: Ett smartare Europa
Fördjupande presentation ledd av skrivgrupp 1/ Helena Stor Hansson

11.00 -11.45 Prioritering: Ett grönare, koldioxidfritt Europa
Fördjupande presentation ledd av skrivgrupp 2/ Frode Frisvoll

13.00 -13.45 Prioritering: Ett mer socialt Europa
Fördjupande presentation ledd av skrivgrupp 4/ Frode Frisvoll

14.00 -14.45 Prioritering: Ett Europa som står närmare medborgarna
Fördjupande presentation ledd av skrivgrupp 5/ Eric Andersson
• • •
ALLA MÖTEN SKER PÅ TEAMS