Orust och Hvaler – Hållbara öar

Orust och Hvaler – Hållbara öar

ESBØ- Et Smart och Bærekraftige Øysamfunn

Projektet är ett samarbete mellan ö-kommunerna – Orust och Hvaler
med syfte att utveckla smarta lösningar inom energi, vatten, och  miljö.
Projektet är nu avslutat och det finns många erfarenheter som går att överföra till andra kommuner.
Några exempel på vad man har jobbat med är:
– Laddningsstationer för fritidsbåtar
– Solceller i portar
– Flytande soptunnor
– Spåra vattenförbrukning

Läs mer i Slutrapporten