Vältel utvecklar vården i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag

Vältel utvecklar vården i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag

Drygt 30 företag, 14 kommuner och sjukvårdsregionerna i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag har i projektet Vältel varit med och utvecklat lösningar till vården med hjälp av förändrade arbetssätt och välfärdsteknik.

Kommunerna och regionerna har öppnat upp sina verksamheter så att företagen har kunnat ta del av vårdens behov och utmaningar. På det viset har de gemensamt anpassat och provat ut produkter och tjänster. Under projektperioden har ett 50-tal idéer kommit in, och cirka 40 har startats upp och testats.

Exempel på tester som Vältel har gjort för att skapa ökad tillgänglighet till en jämlik vård är bland annat:

· Mobil röntgen

· Hem-monitorering

· En app för introduktion av ny vårdpersonal

Flera av de produkter och tjänster som har utvecklats har implementerats ute i verksamheterna. De nätverk som har byggts upp har skapat nya kunskaper och erfarenheter och kommer förhoppningsvis fortsätta och ge goda effekter även i framtiden.

Ta del av fler framgångsrika och inspirerande resultat i filmen ovan och i projektets slutrapport.