Vill du medverka i Interregs podcast ”This is Europe”?

Vill du medverka i Interregs podcast ”This is Europe”?

Nu finns chansen att medverka i Interregs podcast ”This is Europe”. Syftet med podcasten är att sprida kunskap om projekt där gränssamarbeten haft stor påverkan för medborgare i våra länder. Man vill visa att Interreg är ett användbart verktyg då gemensamma utmaningar ska lösas.

Personer som haft nytta av projektens resultat utan att själva ha varit involverade i projektarbetet söks nu inför nya avsnitt.

Då man vill visa hur värdefullt Interregs arbete är för EU, riktar sig Podcasten främst till EU:s beslutsfattare i Bryssel, men också till andra intresserade. En antal ämnen som är relevanta för Bryssels agenda under 2021 är presenterade:

  • Towards sustainable food systems
  • Re-invigorating the fight against inequality
  • Culture in crisis?
  • A digital boost for the circular economy
  • Green mobility

Har du goda erfarenheter från något Interregprojekt och vill medverka i Podcasten ”This is Europe” så är du välkommen att skriva några rader om detta till oss senast den 5 mars.

Kontakta:

maud.nassen@lansstyrelsen.se

wenche.lidberg@lansstyrelsen.se