Strategisk miljöbedömning av nya Interreg Sverige-Norge

Strategisk miljöbedömning av nya Interreg Sverige-Norge

Interreg har utgjort en del av EU:s sammanhållningspolitik i 30 år. De övergripande målen är att minska gränsers påverkan för att främja en harmoniserad ekonomisk, social och kulturell utveckling i unionen som helhet. Under 2021–2027 börjar en ny programperiod.
Enligt den svenska miljöbalken 6 kap 3 § och enligt EU:s så kallade SEA direktiv (Directive 2001/42/EC) ska den som upprättar ett program göra en strategisk miljöbedömning om genomförandets miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljö- och hållbarhetsaspekter i programmet.

Läs underlaget här Underlag avgränsningssamråd Interreg Sverige-Norge 2021-02-25

Kontakta Göran Hallin på konsultföretaget WSP om du har synpunkter på arbetet med den strategiska miljöbedömningen innan den 17 mars 2021.