Visa allt bra som händer i era projekt!

Visa allt bra som händer i era projekt!

Vi är stolta över alla framgångsrika projekt i Interreg Sverige-Norge

Visa upp era resultat för så många som möjligt genom att använda hashtag #interregsverigenorge i sociala medier då ni gör inlägg relaterade till projektet. På så vis får ni fler interaktioner och fler får veta vad som är aktuellt och kan ta del av hur EU-stödet används.

Många projekt är duktiga på att kommunicera sina resultat. Men glöm inte att allt ni gör och i alla produkter som framställs, filmer och webbplatser, där projektstöd från programmet kommer att användas, ska det tydligt framgå att stödet kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det görs genom att använda logotypen för Interreg-Sverige-Norge.

Här går det att ladda ner godkänd logotype i flera olika format. Ni hittar också mer information om projektkommunikation.